Při revizi hromosvodu člověk uvidí kde co

Při revizi hromosvodu člověk uvidí kde co