Změna sazby

Úprava distribuční sazby elektřiny NN

Úprava nastavení parametrů distribuce elektřiny VN

 

Poplatky za distribuci elektřiny tvoří až 60% ceny.
Dokážeme ušetřit i 60% z distribučních poplatků.
Třetina zákazníků má špatně zvolenou distribuční sazbu.


Ceny za distribuci jsou regulovány ERÚ.
Jak lze ušetřit na regulovaných platbách?
Řešení je individuální - objednejte si schůzku našeho poradce.
Zašlete nám kopii faktury na náš e-mail: info@energocontrol.cz

 

Nízké napětí (NN)
Ve složitém ceníku se dobře orientujeme a vypočítáme pro Vás nejvhodnější variantu.

Pomocí datalogeru dokážeme optimalizovat hlavní jistič, kompenzovat jalový proud.

                                                  Náš dataloger dokáže měřit zatížení
a můžeme tak optimalizovat hlavní jistič

Poplatky minimalizujeme také pomocí dataloggeru.
Změříme špičkový proud a zatížení jednotlivých fází.
Optimalizujeme hlavní jistič a tím i paušální poplatky

Změříme jalový proud a navrhneme jeho kompenzaci.
Optimalizujeme hlavní jistič a tím i paušální poplatky.

Provedeme technické změny pro splnění zákonných podmínek.
Řízením spotřeby změníme charakter odběru, pro požadovanou sazbu.
Vyřídíme veškeré formality při změně sazby nebo dodavatele.
Samozřejmostí jsou odborní pracovníci, revize... vše dle zákona.

 

 

 

Rozsah měření proudu 200A, 750A, 1600A po dohodě až 4000A

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoké napětí (VN)
Naším úkolem je nastavit parametry tak, aby jste zaplatili co nejméně.
Vypočítáme transformační ztráty a vytížení transformátoru.
Zajistíme správné smluvní podmínky, odstraníme skryté poplatky.


Změříme a vykompenzujeme jalový proud.

 

Zajišťujeme službu externího energetika.