Certifikáty

- TIČR - oprávnění: E1A - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 35kV
- TIČR - osvědčení: E1A - revize instalací, spotřebičů a hromosvodů do 35kV
- Osvědčení: elelktro práce §6-10 dle vyhl 50/78Sb - do i nad 1000V
- Ministerstvo obrany: oprávnění E1A - montáž, opravy, revize a zkoušky
- MPO - profesní kvalifikace: elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
- MŽP - osvědčení: florované skleníkové plyny - tepelná čerpadla, chladící a klimazizační zařízení
- ERÚ - osvědčení: o registraci zprostředkovatele pro prodej energií
- CTG - centrum termografie: termografická diagnostika budov
- Fluke - termografie základní tréning dovedností
- LPE - osvědčení revize spotřebičů
- LPE - osvědčení měření na strojních zařízeních
- LPE - osvědčení revize instalací

 

Certifikáty