Externí energetik

Služba externího energetika zajišťuje malým a středním podnikům s vlastním VN transformátorem, získat kontrolu nad energetikou za minimální náklady.

Díky této službě zákazník využívá všech legislativních i technických možností vedoucí k úsporám. Náš energetik sleduje legislativu, účastní se školení, uplatňuje zkušenosti z jiných firem, sleduje trh s energiemi a další. Správným nastavením rezervovaných kapacit a výběrem dodavatele lze dosáhnout snížení plateb za energie i bez investic. Průběžnou analýzou dat často zjišťujeme závady a jsme schopni je opravit dříve, než Vám distributor vystaví "destrukční" fakturu.

Každý měsíc Vám vypracujeme report, který s naším energetikem proberete a nastavíte parametry odběru na další měsíc.


A TO VŠE ZA ZLOMEK CENY ZAMĚSTNANCE

Cena 3900 Kč měsíčně.

Jsme cetifikovaný zprostředkovatel v energetice

ERÚ - osvědčení o registraci zprostředkovatele pro prodej energií č.742238278

Řešení sporů:
Dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je v případě sporu věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  ERÚ (energetocký regulační úřad).

Odkaz na www: www.eru.cz
nebo
https://www.eru.cz/mate-problem-s-dodavatelem-nebo-zprostredkovatelem