Faktury za elektřinu čeká malá revoluce.

30.11.2014 19:59
Od příštího roku se chystají zásadní změny ve výpočtu ceny distribuce elektřiny.
Nově bude polovina faktury závislá na tom, jak velký jistič má zákazník nainstalovaný.
 
Změny se týkají regulované složky elektřiny, která tvoří více než polovinu z konečné sumy na faktuře. Poplatek za obnovitelné zdroje bude totiž nově určován na základě velikosti jističe u maloodběratelů a podle velikosti rezervovaného příkonu u velkoodběratelů.
 
U dalších regulovaných složek -plateb za přenos či distribuci elektřiny - pak energetický regulátor vymýšlí nové hybridní tarify. Ty mají být dle mluvčího ERÚ Jiřího Chvojky jednak odvozeny od velikosti jističe, mají ale souběžně i reflektovat spotřebu tak, aby zákazníky nějakým způsobem i nadále motivovaly k úsporám a plánování spotřeby podle denních špiček. Nové tarify by měly být představeny v prvním pololetí příštího roku.
 
Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-63175530-ceny-elektriny-cekaji-zmeny
 

Nechejte si včas zkontrolovat Vaši sazbu a velikost jističe.