Rozšíření služeb - projekce

05.01.2015 22:30

Úspěšným abolovováním zkoušky dle §10 vyhl. 50/78 Sb rozšiřujeme naše služby o projektování.