Zlomové doporučení ERÚ

02.02.2014 19:34

Vážení zákazníci.

Již dříve jsme věděli, že elektronické aukce jsou někdy slušně řečeno zavádějící. Jsou totiž pořádány soukromými společnostmi, které podnikají za účelem zisku. Vysoutěžené ceny byly mnohdy vyšší, než naše. Navíc byl zákazník donucen podepsat smlouvu s podmínkami, které pro něj nemusely být vždy výhodné. Naše společnost ENERGOCONTROL dává svým zákazníkům vždy na výběr a smlouva je dohodou obou zúčastněných stran.

Nyní toto naše podazření oficiálně potvrzuje samotný energetický regulační úřad (ERÚ).

Pavel Žiška, jednatel

P.S: naše firma nabízí skutečnou úsporu bez nátlaku na klienty.

 

Citujeme část článku ze stránek ERÚ ze 30.1.2014:

"Doporučení k elektronickým aukcím energie

1) Zájemce o elektronickou aukci energie (zájemce) si musí uvědomit, že podpisem smlouvy 
s pořadatelem e-aukce se vystavuje riziku, protože se zavazuje k budoucímu podpisu 
smlouvy s dodavatelem, který mu není předem znám. Zájemce tak předem nezná oslovené 
dodavatele, ani jejich kompletní nabídku.
Kvalita dodavatele je takřka vždy posuzována jen dle nejnižší ceny. Spolehlivost
dodavatele, jednání jeho zástupců, dostatečné personální a technické zázemí potřebné
k zajištění všech činností ani další služby nejsou předmětem kritérií pro výhru e-aukce.
Pořadateli e-aukcí nejsou města, ani obce, takže v případě potíží u nich zájemce pomoc
nenajde. To však platí i v případě pořadatelských společností, ty také neposkytují servis 
týkající se vítězného dodavatele. Dokonce deklarují, že nejsou zodpovědné za kvalitu
servisu a úspěšnou změnu dodavatele, tedy že tato povinnost zůstává na vítězném 
dodavateli.
Problém: Zájemce si nemůže ověřit, zda se dodavatelé přihlásili k dodržování Etického 
kodexu obchodníka, ani si nemůže ověřit reference stávajících odběratelů. Zájemce tak 
předem nezná ani ceníky, ani všeobecné obchodní podmínky (VOP), natož znění samotné 
smlouvy.
2) Sankce stanovené ve smlouvě (příp. ve VOP) pořadatelů i dodavatelů jsou většinově 
jednostranně určeny jen pro zájemce (budoucí odběratele) a zahrnují nejrůznější absurdní 
položky, často na hraně morálky.
Doporučení: Zájemce by měl prostudovat smlouvu, ceník, ceník (sazebník) služeb a VOP, 
což před zahájením e-aukce není možné, protože zájemce soutěžící dodavatele ani dané 
dokumenty nezná. Bez jejich znalosti by se však do e-aukce hlásit neměl, protože smlouva 
s pořadatelem e-aukce ho k budoucímu podpisu zavazuje. Nízká cena za energii 
nezaručuje, že bude nabídka výhodná celkově. Další poplatky a sankce ve výsledku
cenovou výhodnost nabídky snižují.
3) Snížení ceny již není tak zásadní, jako tomu bylo u prvních e-aukcí. Ceny energií totiž
klesají obecně.
Zavádějící je pak meziroční srovnání ceníků v rámci e-aukcí, protože například ceny za rok
2012 jsou všeobecně vyšší než v roce 2013 – k „úspoře“ by tak došlo i bez změny
dodavatele. Dodavatel má navíc vliv jen na neregulovanou část ceny energie (elektřina asi 
45 %, plyn přibližně 75 % z celkové ceny), často je však uváděn výpočet úspory z celkové
ceny energie, protože vyznívá procentuálně lépe.
Větší úsporu pravděpodobně zaznamená zájemce, který se chystá na první změnu
dodavatele. Obecně však lze dohledat i nižší nabídky než ty, které vyšly z e-aukcí."
 
Celý článek na www.eru.cz